For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Sdělení o koncertech na Bertramce v budoucnu
Mozartově obci přichází v posledních týdnech různými cestami a komunikačními prostředky dotazy na pořádání koncertů na Bertramce po jejím zpětném převzetí Mozartovou obcí. Na Smíchově – a nikde jinde – sídlící „Panevropská (!?) společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci“ Comenius pana ing. K.Muzikáře, které OÚ Praha 5 od roku 1991 Bertramku pronajímá, dala na stránky jím spravované Bertramky následující sdělení „17/09/2009 - Bertramka končí!“. Jako tomu ve sděleních pana Muzikáře bývá, jde o dezinformaci. Nekončí Bertramka, ale na Bertramce spějí ke svému konci podnikatelské aktivity ing. Muzikáře, který tuto významnou kulturní památku nechápal jako místo českého uctívání odkazu Mozartova, ale především jako příležitost ke komerčním aktivitám. Tato situace se má konečně změnit. Na základě soudního rozhodnutí byla Mozartova obec dne 24. září 2009 po dlouhém právním sporu zapsána do Katastru nemovitostí jako „nabyvatel“ Bertramky. Nastává doba předávání objektu jeho zákonnému vlastníkovi. Už první skutečnosti však naznačují, že dosavadní pronajímatel i dosavadní nájemník budou chtít tento proces komplikovat. Právní zástupce Městské části Praha 5 JUDr. Vladimír Stárek odpověděl na výzvu právního zástupce Mozartovy obce JUDr. Jana Pavloka k zahájení předávání Bertramky mj.: "Pokud jde o vydání celého areálu Bertramky, jakož i věcí movitých, souhlasím s tím, že se skutečně nejedná o věc jednoduchou“. V následujících větách pak mluví o "případném předávání Bertramky“ a co by mu mělo předcházet, spekuluje o jakýchsi závazcích apod. -

Za této situace dáváme na vědomí zástupcům zájmových organizací, cestovních kanceláří a agentur, hudebních souborů a jiných organizací, které si v uplynulých letech ke svým akcím prostory na Bertramce pronajímaly, které tam pořádaly koncerty nebo se tam vlastními silami umělecky uplatňovaly a mají zájem o pokračování těchto svých aktivit, aby počítaly s tím, že

1) přejímání Bertramky bude patrně trvat delší dobu, snad v řádu měsíců. Nejde o střídání nájemníků v obytné vile, nýbrž o přejímání významné historické památky s nemalým inventářem a dalšími vazbami. Na začátku musí být právní dojednání mezi dosavadním "vlastníkem" a "nabyvatelem“, následované posudkem soudního znalce o stavu budov atd.

2) Mozartova obec hodlá po návratu do svého historického sídla obnovit v plném rozsahu svou činnost, jakou vykazovala v letech, kdy nebyla z Bertramky vypuzena jedním či druhým totalitním režimem. V té souvislosti je rozhodnuta odbourat z programů Bertramky akce zcela či převážně komerční, které ji v průběhu uplynulých let v mnoha směrech znehodnocovaly. Naším cílem je vrátit Praze Bertramku jako důstojné centrum mozartovského kultu, hodné stálého zájmu a respektu mozartovců celého světa. V takovém centru není místo pro přízemní kramaření, musí mu jít o prezentaci kulturních hodnot, odpovídajících   jedinečné úrovni pražských hudebníků, divadelníků a publika doby Mozartovy. K takovému cíli chceme směřovat ve spolupráci s širokým okruhem zájemců o W. A. Mozarta a jeho dílo, o jeho vazby k Praze a k Bertramce, osobně k manželům Duškovým i k dalším pražským přátelům. Budeme respektovat (po vyjasnění smluvních podmínek) zájmy, projekty a programy osvědčených uměleckých souborů, komerčně zaměřené akce různých "podnikatelů v hudbě a dalších uměních" však od nás velké pochopení očekávat nemohou.

Sledujte laskavě tyto stránky, o průběhu předávání Bertramky i o dalších relevantních akcích Vás budeme dle možnosti informovat.

                                   Jménem výboru MO

                                                                                                                               doc. dr. Tomislav Volek