For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Městská část Praha 5 brzdí předávání Bertramky

 

Po zápisu Mozartovy obce jako vlastníka Bertramky do Katastru nemovitostí už neexistuje žádná právní překážka předání (navrácení!) této jedinečné mozartovské památky Mozartově obci, která ji v roce 1929 koupila od salcburského Mozartea a jež jí byla za obou následujících totalitních režimů zabavena. Ukazuje se však, že Městská část Praha 5, která má Bertramku vydat, hodlá tomuto procesu klást do cesty překážky. Na dvě písemné výzvy našeho právního zástupce JUDr. Jana Pavloka k zahájení procesu předávání odpověděl právní zástupce Prahy 5 JUDr. Vladimír Stárek vyhýbavě. Druhým dopisem JUDr. Pavloka byl pozván k osobnímu jednání v dané věci dne 15. října, ale na toto pozvání k jednání nereagoval a nedostavil se. Naopak v dopise JUDr. Pavlokovi začal – a to zmatenými formulacemi, o jejichž přesném smyslu se lze místy jen dohadovat – vázat předání Bertramky na jakési podmínky. Doslova napsal: „…Ve věci můžeme jednat po vyčíslení pohledávky klienta, případně Comenius za účelem dojednání platebních podmínek a případného zápočtu pohledávek. Bližší podmínky předání Bertramky lze dohodnout přímo s Comenius, a to s dr. Karlem Muzikářem st.“

            Z tohoto zmateného textu lze odvozovat, že právní zástupce Městské části Praha 5 JUDr. Stárek odkládá – na pokyn představitelů Městské části Praha 5? -samo zahájení jednání o předání Bertramky kamsi do neurčita, až jeho klient „vyčíslí“ jakési své pohledávky. Že je takový postup v rozporu s rozhodnutím soudu, že je v podstatě mařením soudního rozhodnutí s cílem poškodit Mozartovu obec, je evidentní. Ale právní zástupce Prahy 5 jde ještě dál a v jeho slovním škobrtání se objevuje cosi o „Comenius za účelem dojednání platebních podmínek…“ O jakých „platebních podmínkách“ nám tu chce cosi naznačit? Chce snad s Mozartovou obcí dojednat nějaký handl, nějakou „koupi a prodej“?

           Po této pasáži absurdit konči právní zástupce Městské části Praha 5 svůj dopis větou, která už je sice z hlediska syntaxe českého jazyka v pořádku, přesto však vypadá jako přilétlá na Smíchov odkudsi z Mlhovin Andromedy: „Bližší podmínky předání Bertramky lze dohodnout přímo s Comenius, a to s dr. Karlem Muzikářem st.“ – Pokusme se - ze slušnosti - o dešifraci tohoto sdělení. Stojí-li v něm psáno „dohodnout přímo s Comenius“, tak lze soudit, že slavné jméno „Comenius“ je pro JUDr. Stárka nesklonné. Dobře, ale kdo či co je to ten jeho „Comenius“, na kterého nás odkazuje? Vezmeme-li na pomoc internet a vyloučíme všechny „Comenie“, kteří (které) nemají nic společného s jakýmkoliv „Karlem Muzikářem“, dostaneme tento výsledek:

1) "Comenius - Panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci",

2) Firma "Comenius - Organizování mezinárodních kongresů, seminářů a konferencí",

3) "Comenius - občanské sdružení"

 
Proteus by tomuto trojjedinému Comeniovi mohl závidět, ale co si s tím má počít Mozartova obec? A kterou z těch tří podob měl právní zástupce Městské části Praha 5 na mysli když psal, že „bližší podmínky předání Bertramky lze dohodnout přímo s Comenius“? Naše rozpaky ještě vzrostou, když na konci pokynů pana právního zástupce Městské části Praha 5 čteme jedno občanské jméno: „Bližší podmínky předání Bertramky lze dohodnout přímo s Comenius, a to s dr. Karlem Muzikářem st.“. Kdo je to ten „dr. Karel Muzikář st.“? V nejistotě za kým nás právní zástupce Městské části Praha 5 vlastně posílá znovu přistupujeme k internetu. Nuže, ve spojení s tímto jménem je tam k dnešnímu datu přes 74.000 odkazů. Ve značném rozsahu velice pozoruhodná četba, kterou lze doporučit k četbě a ke komparacím … Pro naši otázku se dovídáme: žádný „dr. Karel Muzikář st.“, na něhož jsme byli JUDR. Stárkem odkázáni, zřejmě neexistuje. Na internetu jsme – v rozsahu našeho pátrání - našli jen dva pány toho jména, ale v jejich případě je „dr.“ „ml.“, zatímco ten, co je „st.“, je na internetu „ing.“.

Čtěmež:

1) "Je pravda, že ing. Karel Muzikář, CSc. je evidován v agenturních svazcích StB pod ev. čísly 21458, 26019, 21458 a krycím jménem „Kurt“ a „Zdeněk“? - (Další internetové záznamy to potvrzují s tím, že tento K.M. se narodil 1940.)

2) „JUDr. Karel MUZIKÁŘ, LL.M. (C.J.)
vedoucí partner Weil Gotshal & Manges Praha a člen Konsultativního orgánu právníků Kanceláře presidenta republiky.“

            Tenhle Muzikář se narodil 1963 a je to tedy „dr.Karel Muzikář ml.“ (To dá rozum, když je to syn toho předchozího K.M.). Díky internetu je nám nyní jasné, že to JUDr. Vl. Stárek popletl: ten Karel Muzikář, na kterého nás chtěl odkazovat, je „ing. Karel Muzikář st.“.

            Po této dešifraci citovaného výroku pana právního zástupce Městské části Praha 5 docházíme k závěru, že ať už je to s těmi dvěma Karly Muzikáři jakkoliv zamotané (což opravdu je), žádné „bližší podmínky předání Bertramky“ s nimi nemáme důvod projednávat. Ing. Karel Muzikář je na Bertramce nájemníkem, jeho partnerem pro jednání o Bertramce je proslulý starosta Prahy 5 Milan Jančík, ne Mozartova obec. Mozartova obec nevedla spor s Comeniem, natož s K. Muzikářem a ten zajisté nemá právo klást jí jakékoliv, natož „bližší podmínky“. A to Městská část Praha 5, zastupovaná JUDr. Stárkem, neví? Odklady realizace soudního rozhodnutí a poškozování Mozartovy obce se stalo postupem, pro který se rozhodla? Jak se k tomu staví zastupitelstvo? 

 

*

Nový záznam o Bertramce v Katastru nemovitostí

 

Dne 24. září 2009 se

na webových stránkách Státní správy zeměměřičství a katastru

objevil u „nemovitosti v k.ú. Smíchov (729051)“ dlouho očekávaný zápis

"Vlastník - Mozartova obec v České republice".

V roce 1990 započatý boj o získání Bertramky zpět do vlastnictví Mozartovy obce tím vstoupil do další významné fáze.