For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Dopis členům Rady a Zastupitelstva MČ Praha 5

 

 Vážené členky a vážení členové Rady a Zastupitelstva MČ Praha 5

 
Výbor Mozartovy obce v České republice projednal na své schůzi dne 4. 11. 2009 znepokojivou situaci, která nastává v záležitosti vracení Bertramky do majetku obce. Když Vašeho právního zástupce v souvislosti se zapsáním Mozartovy obce dne 24. 9. 2009 do Katastru nemovitostí jakožto vlastníka nemovitosti Bertramka náš právní zástupce písemně vyzval k zahájení jednání, odpověděl vyhýbavě, po další takové výzvě se k nabídnutému setkání nedostavil a napsal nám poněkud zašifrovaně mj. „…Ve věci můžeme jednat po vyčíslení pohledávky klienta, případně Comenius za účelem dojednání platebních podmínek a případného zápočtu pohledávek. Bližší podmínky Bertramky lze dohodnout přímo s Comenius, a to s dr. Karlem Muzikářem st.“
Vzhledem k tomu, že Bertramku nám má předat MČ Praha 5, avšak Váš právní zástupce naše žádosti o započetí předávání ignoruje, obracíme se na Vás s žádostí o přijetí našich zástupců, aby mohly být projednány podmínky zahájení procesu předávání Bertramky. Sdělte nám laskavě, kdo z MČ Praha 5 je k takovému jednání oprávněn nebo kdo k němu bude zmocněn, kdy nás může přijmout nebo se dostavit do kanceláře našeho právního zástupce. Veškeré odkládání  této záležitosti Mozartovu obec v mnoha směrech poškozuje, zvlášť když Váš dosavadní nájemce o nás svými cestami ve veřejnosti šíří různé nepravdy. Současně prosíme o sdělení, kdy umožníte soudnímu znalci, který musí posoudit stav budov uvedené nemovitosti, přístup do objektů.
 
                          Jménem výboru Mozartovy obce v ČR
 

Doc. dr. Tomislav Volek, předseda výboru

Mgr. Milada Jonášová, PhD., tajemnice výboru                                                        
 
 
 
9. 11. 2009