For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Když v roce 1991 vedení tehdejšího Obvodního úřadu pro Prahu 5 pod vlivem ing. Karla Muzikáře změnilo svůj původní popřevratový názor, že komunistickým režimem zabavená vila Bertramka má být Mozartově obci neprodleně vrácena, nemohlo nedojít ke vzniku soudního sporu. Rozdíl mezi totalitou a demokracií se musel projevit i v této záležitosti. Protože však retardačních sil přetrvávalo v naší společnosti a v našem soudnictví stále ještě mnoho, proces trval léta a Mozartovu obec jako spolek mnohostranně zatěžoval a postihoval. Přes rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2004, že Bertramka má být MO vrácena, trvalo to nižším soudním instancím až do dubna 2009, než takový rozsudek vydaly a teprve 2.prosince 2009 byla Bertramka Mozartově obci vrácena i fyzicky. Starostou Prahy 5 však stále ještě byl Milan Jančík, nevídaně sebestředný a kořistnický manipulátor, posedlý touhou ovládat vše, co mu bylo na dosah. Teprve když na podzim 2010 propadl ve volbách a do úřadu MČ Praha 5 přišli noví lidé a s nimi i jiná hodnotová orientace, změnil se i vztah tohoto úřadu k neziskovým organizacím na jeho území. Úřad byl reorganizován, předsedkyní kulturní komise se stala PhDr. Marie Ulrichová–Hakenová. Ta nejprve iniciovala dvě setkání se zástupci výboru MO (první v její pracovně, druhé na Bertramce) a dojednala přijetí předsedy a tajemnice MO u nového starosty Prahy 5 MUDr. Radka Klímy. Toto setkání, k němuž došlo 30. 3. 2011, symbolizuje ukončení letitého a svým způsobem i zbytečného sporu, protože MO od počátku popřevratové éry zdůrazňovala přání těsné spolupráce se smíchovskou radnicí. Uvedeným oficiálním aktem byl ve vzájemné shodě položen základ i k řešení některých z minulosti do dnešních dnů přesahujících problémů, spjatých s Bertramkou. Za rozhodující lze považovat, že obě strany spojuje úmysl vrátit jí v plném rozsahu statut a charakter ojedinělé pražské kulturní památky, kdysi spjaté s životem a dílem jednoho z největších geniů lidské historie.