For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba

Občanské svatby na Bertramce „ouředně“ nepovoleny!

Stále ještě „jančíkovský úřad“ MČ Praha 5 poškozuje Mozartovu obec už řadu let, což dospělo k dramatickému vrcholu při předávání Bertramky Mozartově obci v prosinci 2009. Jeho nesnadno pochopitelná snaha poškodit spolek, který nemá než kulturní zájmy a poslání, však neutuchá. Letos v únoru např. využil svůj měsíčník "Pražská Pětka" k šíření celých souborů nepravd o MO. Poskytl je i dr. Oldřich Pulkert, kdysi člen výboru MO, který prý „v roce 1996 rezignoval spolu s polovinou (!?) dalších členů výboru kvůli nesouhlasu s dalšími nákladnými a podle Pulkertova názoru (i názoru dalších, co rezignovali) zbytečnými soudními spory prosazovanými předsedou Volkem“. To si dovoluje napsat člověk, který musel být kdysi pro podvod vyloučen z výboru MO a jehož jméno lze číst i v seznamech agentů StB, a to poté, co o případu neoprávněné konfiskace Bertramky – a oprávněnosti požadavku MO na její vrácení původnímu majiteli -   rozhodla i nejvyšší instituce českého právního systému, tj. Ústavní soud. – Pulkertovi v témž čísle vydatně sekunduje paní Eva Kalhousová, především svým po léta opakovaným tvrzením, že ona ve funkci místostarostky v letech 1990–1992 „na žádost předsedy Mozartovy obce Tomislava Volka podala návrh, aby Bertramka přešla do majetku Mozartovy obce. S návrhem zastupitelé souhlasili /…/, ale předseda Mozartovy obce Tomislav Volek odmítl smlouvu podepsat a přerušil kontakty s Prahou 5.“ Prostě: Praha chtěla Bertramku Mozartově obci předat, ale její předseda ji nechtěl a tomuto ušlechtilému společenskému aktu zabránil…! Jaké intelektuální nivó asi redakce „Pražské Pětky“ u svých u čtenářů předpokládá, když jim servíruje takové nesmysly…
           Ale Mozartovu obec lze poškozovat i jinak. Například: služby na Bertramce se poměrně často setkávaly s dotazem, jestli je možno mít v areálu Bertramky svatbu. Odpověď zněla ano, ale pak už se dotyčný návštěvník (či spíše návštěvnice) neobjevil. V uplynulém týdnu došlo k rozluštění této „záhady“. Na Bertramce chtěl mít svatbu také jeden člen zastupitelstva MČ Praha 5 a sjednal si s vedením obce potřebné náležitosti: den, hodinu, poplatek atd. poté spěchal na Úřad MČ Praha 5, odbor občansko-správní, matrika manželství, Štefánikova 13,15, Praha 5 – Smíchov, I. patro, č. dv. 112. A zazíral! Bylo mu řečeno, že onen úřad, v jehož zastupitelstvu pracuje, už oblíbené svatby na Bertramce nepovoluje.   
           A tak Mozartově obci nezbývá než dát tuto smutnou zprávu všem zájemcům na vědomí. Občanské sňatky na Bertramce nejsou – až na další – možné. Ještě že Jančíkovi lidé do toho nemohou mluvit těm, kteří mají možnost si tam uspořádat sňatek církevní.
           Resumé této kapitoly je obdobné, jako bylo to prosincové o Bertramce. Tehdy znělo: Chtěli poškodit MO a ochudili Prahu o vyhledávaný památník. Červencové resumé zní: Chtěli poškodit MO a ochudili svatebčany.

PS. – Nyní se od zájemce o sňatek na Bertramce dovídáme o dalším – doslova zákeřně dezinformačním - počínání úřednice na uvedeném úřadu a jeho odboru občansko-správním (matrika manželství). Zájemcům o sňatek na Bertramce tvrdí, že je to Mozartova obec, kdo si nepřeje, aby se na Bertramce sňatky konaly. A to už je úředně šířená lež, proti níž protestujeme. Pro informaci: zatím poslední svatba (nikoliv ovšem jako úkon občanskoprávní) se na Bertramce konala 26. července 2010. – A v souvislosti s celostátním hledáním možnosti úspor ve státním aparátu se ptáme: nemělo by se šetřit také na platu oné pracovnice úřadu MČ Praha 5, která šíří naprosté dezinformace?

21. 7. 2010