For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Také Antonio Boroni psal operu o Divadelním řediteli

 

Římský rodák skladatel Antonio Boroni, aktivní především v Benátkách, Vídni, Praze, Drážďanech, Stuttgartu a Římě, je mj. i autorem opery na oblíbený námět o potížích divadelního ředitele L'amore in musica (Benátky 1763). Do roku 1775 byla provedena ve 22 městech Evropy, a to včetně Prahy, kde ji 1765 provedla společnost Giuseppa Bustelliho. Dochovala se v několika autorských verzích a v řadě lokálních úprav. Po 250 letech bude opera v Praze opět provedena 13. června 2015 od 19 hodin v Letním refektáři Strahovského kláštera souborem Hof-Musici za řízení Ondřeje Macka.

*

 

Soubor Hof-Musici a Mozartova obec v České republice ve spolupráci s Italským kulturním institutem a Společností přátel Itálie

pořádají pod patronací ředitele Italského kulturního institutu Dr. Giovanni Scioly

muzikologickou konferenci

Antonio Boroni a jeho dramma giocoso L’amore in musica

k 250. výročí pražské premiéry opery a k jejímu novodobému nastudování.

 

Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha 1

Sobota 13. června 2015

 

 

Program

 

9.30 Zahájení

Dr. Giovanni Sciola, ředitel Italského kulturního institutu

Doc. Dr. Tomislav Volek, předseda Mozartovy obce v České republice

Ondřej Macek, vedoucí souboru Hof-Musici

 

10.00–12.30

Doc. Dr. Tomislav Volek (Praha)

Leccezionalità dell’opera italiana a Praga nel Settecento


Dr. Milada Jonášová (Praha)

Nuovi aspetti biografici su Antonio Boroni dalle sue lettere – Le opere di Boroni e in particolare le versioni dell’„Amore in musica“

 

11.15-11.30 pauza

 

Ondřej Macek (Praha)

La struttura musicale dell’opera„L’amore in musica“ di Antonio Boroni

 

Mag. Silvia Herbsthofer (Tübingen)

Antonio Boroni in Stuttgart

 

12.30-14.00 polední pauza

 

14.00-17.00

Prof. Dr. Manfred Hermann Schmid (Augsburg/Tübingen)

Theater im Theater: Jommellis „Il cacciator  deluso“, Boronis „L’amore in musica“ und Mozarts „Der Schauspieldirektor“

 

Prof. Dr. Thomas Betzwieser (Frankfurt n. M.)

Paradigmen des metamelodramma: Salieris „Prima la musica e poi le parole“

 

15.00-15.15 pauza

 

Dr. Lucio Tufano (Neapol)

Sulle tracce di Orenzebe. „L’opera seria“ di Calzabigi e Gassmann

 

Prof. Dr. Raffaele Mellace (Janov)

„La scimia, il papagallo e la spinetta“: l’arte della diva nella „Ritornata di Londra“ di Goldoni e Fischietti

 

16.15-17.00 Závěrečná diskuse

 

 

19.00 Letní refektář premonstrátského kláštera v Praze na Strahově

Antonio Boroni: L’amore in musica

Ondřej Macek, soubor Hofmusici

 

Kontakt:

jonasova@imus.cas.cz

o.macek.hofmusici@gmail.com