For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba

Unterstützung für die Villa Bertramka

Newsletter der Stiftung Mozarteum Salzburg am 29. 3. 2016

In Anbetracht der akuten Situation der Villa Bertramka in Prag ruft die Stiftung Mozarteum Salzburg zur finanziellen Unterstützung auf. Die Villa Bertramka im Prager Stadtteil Smíchov wurde 1925 von der letzten Eigentümerin Mathilda Sliwenská der Stiftung Mozarteum vermacht. Allerdings war die Villa Bertramka, das mehrfach von Mozart besuchte Landgut, kaum von Salzburg aus zu verwalten, so dass sie im Jänner 1929 an den eigens dazu vor fast 90 Jahren gegründeten Mozart-Verein in Prag verkauft wurde, der heutigen Mozartova obec v České republice (Mozartgemeinde in der Tschechischen Republik).

 

 Zweimal in der Geschichte wurde das Gebäude dem Verein entzogen: zuerst vom Nazi-Regime, später vom kommunistischen Regime. Nach einem 18-jährigen juristischen Prozess mit dem Staat und Bezirksamt Prag 5 (nach der Wende!), wurde sie im Dezember 2009 dem Verein zurückgegeben. Dabei wurde das Gebäude komplett ausgeräumt, einschließlich der Exponate der Mozart-Gemeinde. Bisher erhielt die Mozart-Gemeinde von öffentlichen Behörden keinerlei Unterstützung. Spenden für die Villa Bertramka sind herzlich willkommen.

 

 

Überweisung bitte an Kontonummer der Mozartgemeinde in Tschechischer Republik:

IBAN: CZ04 0800 0000 0001 2026 8319 

BIC: GIBACZPX

 
Kontakt: mozartovaobec@volny.cz

 

 Salcburská podpora pro Bertramku

Newsletter der Stiftung Mozarteum Salzburg am 29. 3. 2016

 

Vzhledem k současné situaci vily Bertramka v Praze vyzývá Mezinárodní nadace Mozarteum Salcburk k finanční podpoře. Vila Bertramka, nacházející se v pražské městské části Smíchov, byla svou poslední majitelkou Mathildou Sliwenskou odkázána Nadaci Mozarteum. Spravovat tuto Mozartem vícekrát navštívenou venkovskou usedlost ze Salcburku bylo ovšem nesnadné, takže byla v lednu 1929 prodána pražskému mozartovskému spolku, dnešní Mozartově obci v České republice, který byl k tomu účelu před téměř 90 léty v Praze založen.

Dvakrát ve své historii byla budova spolku zabavena: poprvé nacistickým, později komunistickým režimem. Po 18letém právním sporu se státem a Městskou částí Praha 5 (po převratu!) byla v prosinci 2009 spolku vrácena. Přitom byla kompletně vyprázdněna, a to včetně exponátů Mozartovy obce. Ze strany veřejných úřadů se Mozartově obci dodnes nedostalo žádné podpory. Dary ve prospěch Bertramky budou srdečně vítány.

 

Konto Mozartovy obce v České republice:

IBAN: CZ04 0800 0000 0001 2026 8319 

BIC: GIBACZPX

 

Kontakt: mozartovaobec@volny.cz