For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba

Bertramka - Věstník
Mozartovy obce v České republice
(1949 - )

Časopis vychází od roku 1949 pod názvem Bertramka, v letech 1953 až 1970 pod názvem Zprávy Bertramky.

Soupis studií:

Bartoš, Jan Zdeněk: W.A. Mozart: Moji Pražané mi rozumějí, roč. 2, 1971, č. 3.
Praha a Mozart, roč. 8, 1977, č. 2-3.
Baťha, František: K otázce skladatelů Tučků, leden 1960, č. 20.
Belza, Igor: Puškinova tragédie o usmrcení Mozarta (přeložila Jitka Snížková), 1963, č. 32.
Berkovec, Jiří: František Vladislav Hek, červen 1959, č. 18.
Chval každý duch Hospodina, 1969, č. 56.

Birnbaumová, Alžběta:

Hudba na Petříně, únor 1959, č. 17.
Choralista z doby Mozartovy, leden 1960, č. 20.
Boháček, Ludvík: Neznámý dopis Roberta Führera, roč. 1 (1. května 1949), č. 2.
Vojtěch Jírovec a dnešek (1850–19. III. 1950), roč. 2 (1. dubna 1949), č. 2.
Památce Zdeňka Němce, roč. 2 (15. července 1950), č. 4.
Poznámky k bibliografii J. V. Tomáška, roč. 2 (15. července 1950), č. 4.
Některá hudební výročí v roce 1951 (Roky končící č. 1 a 6), roč. 2 (15. prosince 1950), č. 7.
Skladby Františka Škroupa, roč. 3 (1. července 1951), č. 4.
Některá hudební výročí v roce 1952 (Roky končící č. 2 a 7) , roč. 4 (1. ledna 1951), č. 1.
Zhudebněné básně Václava Hanky, prosinec1961, č. 29.
Borovička, František: O rodu Brixiů v Benátkách nad Jizerou, roč. 11 (32), 1980, č. 3.
Branberger, Jan: Manželé Duškovi, roč. 1 (1. května 1949), č. 2.
Mozart a P. I. Čajkovskij, roč. 3 (1. února 1951), č. 1.
Brauneis, Walther: Je legendou, že se stýkal s Mozartem?, roč. 24 (45), 1993, č. 1-4.
Briellmann, Alfred: Mozartovy nemoci, roč. 22 (43), 1991, č. 3-4.
Buchner, Alexander: Mozart a mechanická hudba, únor 1959, č. 17.
Johann Gottlieb Naumann a Josefina Dušková, roč. 8, 1977, č. 2-3.
Culka, Zdeněk: K otázce pobytu v Sadské, 1968, č. 53.
ZC (Culka, Zdeněk): Hudební inzerát Františka Xavera Duška, prosinec 1960, č. 23.
Čapek, J. B.: Mistr melopoiie, leden 1961, č. 24.
Osobnost a dílo Krištofa Haranta, 1964, č. 40.
Komenského práce pro národní vědu a literaturu, 1971.
Čeleda, Jaroslav: K stému úmrtnímu výročí Františka Němečka, roč. 1 (1. července 1949), č. 3.
Mozartovec Josef Jelínek, roč. 2 (1. dubna 1949), č. 2.
Bendovec Mozart, roč. 2 (15. července 1950), č. 4.
Mozartova druhá cesta do Prahy, roč. 3 (1. listopadu 1951), č. 6.
Čížek, Bohuslav: Jan Zdeněk Bartoš – učitel, přítel, kolega, roč. 12 (33), 1981, č. 3.
Dlouhý, Jindřich: Josef Slavík. K 160. výročí jeho narození, 1966, č. 47.
Doležalová, Emma: F.X. Dušek, otec českého klavírního umění, roč. 12 (33), 1981, č. 2.
Duda, Gunther: Smrt W.A. Mozarta. K 200. výročí smrti 9. 12. 1991, roč. 23 (44), 1992, č. 3-4.
Dušek, Milan: Nesluší tím pohrdati..., 1966, č. 45.
Fiala, Karel: Václav Jindřich Veit (1806–1864), 1964, č. 40.
Fikrle, Rudolf: Příspěvek k hudební emigraci XVIII. století, 1964, č. 37.
Labutí zpěv Jiřího Bendy, 1969, č. 58.
Foršt, Duchoslav: Mozart a Rousseau, roč. 6, 1975, č. 2.
Jan Křtitel Vaňhal v cestopise Burneyho, roč. 7, 1976, č. 2.
Forštová, D.: Praha v životopisech W. A. Mozarta (k 190. výročí jeho úmrtí), roč. 12 (33), 1981, č. 4.
Franěk, Marek: Neznámý břevnovský skladatel Josef Mentzl, roč. 8, 1977, č. 2-3.
Geissler, Siegfried: Symfonická trilogie W.A. Mozarta, roč. 3, 1972, č. 3.
Gottron, Adam: Čeští hudebníci 18. století ve středním Porýní, 1967, č. 52.
Hilmera, Jiří: Mozartovo divadlo, roč. 2, 1971, č. 3.
Hipman, Silvestr: Hektor Berlioz v Praze (Výňatek z rukopisného životopisu.), roč. 2 (15. prosince 1950), č. 7.
Holzknecht, Václav: Síla předsudku, 1966, č. 46.
Iša Krejčí J. A. Komenskému, 1971.
Mozartovská dramaturgie v naší opeře, roč. 8, 1977, č. 2-3.
Hummel, Walter: Nannerl Mozartová, leden 1960, č. 20.
Jankovec, Miloslav: Jan Král, virtuos na violu d´amour a přítel Bedřicha Smetany. K 140. výročí umělcova
narození, 1963, č. 34.
Musiol, K.: Mozart ve Slezsku (přeložil Jiří Kutina), 1966, č. 46.
Jáchymovský, Vladislav: Mozart a Karlovy Vary, roč. 7, 1976, č. 2.
Jindra, Jaroslav: Za Břetislavem M. Klikou, červen 1958, č. 15.
Červnového večera na Bertramce, 1966, č. 47.
Karas, Jiří: Vnější tvář Prahy v době Mozartově, roč. 4, 1973, č.3.
Kittnarová, Olga: Jan Václav Tomášek, roč. 5, 1974, č.2.
Živý odkaz profesora Jana Zdeňka Bartoše, roč. 12 (33), 1981, č. 3
Klíma, Stanislav V.: Čeští učitelé Fryderyka Chopina. Vojtěch Živný (1756–1842) – Josef Javůrek (1756–1840), březen 1958, č. 14.
Kateřina Veronika Anna Dusíková, prosinec1961, č. 29.
Knapková, Jana: W.A. Mozart v Olomouci, roč. 10 (31), 1979, č. 2.
Kratochvíl, Jiří: Klarinetové koncerty českých skladatelů doby předsmetanovské, 1962, č. 30.
Tři tvůrčí období W.A. Mozarta, roč. 6, 1975, č. 2.
Kredba, Oldřich: Příspěvek k mozartovské reprodukci, 1963, č. 36.
Smír klavíru s cembalem, 1965, č. 44.
Krejčí, Iša: Mozart a my, roč. 1 (1. března 1949), č. 1.
Krulišová, Jarmila: Poznámky k vlastnímu životopisu Vojtěcha Jírovce, 1963, č. 36.
Krupař, Jaroslav: Don Giovanni z Náchoda, , roč. 25 (46)-28 (49), 1994-1997.
Krušina, Josef: Malostranský hřbitov, roč. 3, 1972, č. 1.
Kysela, Jaroslav: Záhada Mozartovy lebky, červen 1958, č. 15.
Lány, Jeroným: Z historie lesního rohu, roč. 16 (37), 1985, č. 2-3.
Lom, Ladislav: Národnostní a literátské poměry královského města Stříbra v době Mozartově, roč. 17 (38), 1986, č. 3.
Loulová, Olga:
(viz též Zuckerová)
Pražská léta Jana Václava Voříška, srpen 1961, č. 27.
Malotín, Bohumil.: Opis Mozartova dopisu z poloviny minulého století, roč. 8, 1977, č. 2-3.
Matoušek, Lukáš: Několik připomínek k životu a dílu Jana Křtitele Vaňhala, 1964, č. 38.
Mikysa, Karel: Dvořák a Mozart, roč. 8, 1977, č. 2-3.
Milota, Josef: Nad sbírkou dětských písniček z doby obrození, červen 1959, č. 18.
Dr. Jan Theobald Held, hudebník a skladatel, 1968, č. 55.
Kytička pomněnek památce dr. Jana Theobalda Helda, 1970, č. 1-2.
Miškovská-Kozáková, V. T.: „Consultatio“ J.A. Komenského ve filosofii své doby, 1971.
Müller, Harald: Vystoupení Josefy Duškové 1785 v Drážďanech, , roč. 25 (46)-28 (49), 1994-1997.
Musiol, K.: Bohemika v hudebním archivu v Čenstochové, 1969, č. 59.
Navrátil, František: Drobný příspěvek k životopisu Josefy Duškové, květen 1957, č. 12.
Němec, Antonín: Božský šosák [Vojtěch Jírovec], roč. 2 (1. dubna 1949), č. 2.
O jednom z českých přátel Mozartových, roč. 1 (1. července 1949), č. 3.
Moravský žák Mozartův [Antonín Vranický], roč. 2 (15. července 1950), č. 4.
Dodatky k životu a dílu Jana Zacha, roč. 2 (1. června 1950), č. 3.
Jan Křtitel Josef Kuchař (K dvoustému výročí narození.), roč. 3 (1. února 1951), č. 1.
Přehled hlavních Neubauerových skladeb tiskem vydaných, roč. 4 (1. ledna 1951), č. 1.
W.A. Mozart a jeho vztahy k českým skladatelům a hudebním umělcům [Fiala, Vaňhal], listopad 1955, č. 8.
Čeští hudební klasikové o Mozartovi [Tomášek, Smetana, Dvořák, Fibich, Foerster, Suk], květen 1956, č. 9
Neznámá smyčcová kvarteta, připisovaná W. A. Mozartovi, květen 1956, č. 9.
František Xaver Dušek, květen 1956, č. 9.
W. A. Mozart a jeho vztahy k českým skladatelům a hudebním umělcům [Benda, Stamic], říjen 1956, č. 10.
Nakladatelé a tisky Pavla Vranického (K 200. výročí narozenin skladatelových 30. prosince 1756), únor 1957, č. 11.
W. A. Mozart a jeho vztahy k českým skladatelům a hudebním umělcům [Stamicovi synové, Hejna, Mejdřický], únor 1957, č. 11.
W. A. Mozart a jeho vztahy k českým skladatelům a hudebním umělcům [Rejcha], květen 1957, č. 12.
Letošní dvojí výročí Jana Václava Stamice, květen 1957, č. 12.
W. A. Mozart a jeho vztahy k českým skladatelům a hudebním umělcům [Stich-Punto, Richter], březen 1958, č. 14.
Mozartiana, březen 1958, č. 14.
W. A. Mozart a jeho vztahy k českým skladatelům a hudebním umělcům [L. Koželuh] , červen 1958, č. 15.
Neznámá skladba Jana Zacha, únor 1959, č. 17.
Němeček, Jan: K 200. výročí narození a 150. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby. 26. října 1765–8. dubna 1815, 1964, č. 42.
Nettl, Bruno: Paul Nettl a muzikologická studia kulturních kontaktů, roč. 24 (45), 1993, č. 1-4.
Novák, Vladimír: K problémům katalogizace Brixian, 1966, č. 47.
Šimon a František Brixi v souvislosti s hudebním životem pražských křížovníků s červeným srdcem, 1967.
Novotný, Antonín: O pražském pomníku Mozartově, roč. 2, 1971, č. 3.
Nožička, Josef: Pražský památník W. A. Mozarta z roku 1837, červen 1959, č. 18.
Pacovská, Jarmila: Vojtěch Jírovec a divadlo, roč. 4, 1973, č. 2.
Patera, Ludvík: Stručný průvodce Bertramkou, roč. 1 (1. března 1949), č. 1.
Václav Jan Tomášek. K stému výročí úmrtí, roč. 2 (1. června 1950), č. 3.
Ještě k příčině smrti Wolfganga Amadea Mozarta, 1963, č. 33.
Patzaková, A. J.: Mozart v repertoáru O. Ostrčila, Příloha Zpráv Bertramky 1960.
Pečman, Rudolf: Mozart a Mysliveček – dva boloňští akademikové, roč. 3, 1972, č. 3.
Mozart a tzv. „vnitřní reforma“ opery seria, roč. 9 (30), 1978, č. 1.
Georg Friedrich Händel a čeští skladatelé 18. století (k 300. výročí narození), roč. 16 (37), 1985, č. 2-3.
Drobný příspěvek k otázce vztahu Václava Krumpholze k Ludwigu van Beethovenovi, roč. 17 (38), 1986, č. 1-2.
Pešková, Jitřenka: Mozartovská muzikologická konference, roč. 22 (43), 1991, č. 1-2.
Petrovský, Vladimír: Několik poznámek o hudebnících Mozartovy Prahy, roč. 3, 1972, č. 1.
Plavec, Josef: W. A. Mozart a František Škroup, listopad 1958, č. 16.
Duryňskem a Saskem po stopách německé a naší hudby, říjen 1960, č. 22.
První pokus Františka Škroupa o dirigentské místo v cizině, 1963, č. 32.
Šedesát let Prof. Igora Belzy, 1964, č. 37.
Rakouskem za hudbou, 1965, č. 44.
Dílo W. A. Mozarta v salcburském loutkovém divadle¸1966, č. 46.
Jan Amos Komenský a hudební výchova, 1971.
Poučení z Mozartova mládí, roč. 10 (31), 1979, č. 2.
Plichta, Alois: Jak vznikla první česká dětská opera, roč. 10 (31), 1979, č. 3.
Pospíšil, Miroslav: Ema Destinová jako interpretka Mozarta, 1968, č. 55.
Jan Křtitel Vaňhal (k 170. výročí skladatelova úmrtí), roč. 13 (34), 1982, č. 3-4.
Dvě slavné Dony Anny v Národním divadle (Ema Destinová a Kritýna Morfová), roč. 18 (39), 1987, č. 1-3.
Poštolka, Milan: K stopadesátému výročí úmrtí Josepha Haydna, září 1959, č. 19.
Názvuky beethovenovského výrazu v klavírních sonátách Leopolda Koželuha, duben 1961, č. 26.
Raně romantické prvky v skotsko-irských klavírních triích Leopolda Koželuha, 1963, č. 35.
Procházka, Jaroslav: Wolfgang A. Mozart (syn) v Karlových Varech (Příspěvek ke studiu mozartovské tradice v Čechách), roč. 3 (15. března 1951), č. 2.
Wolfgang A. Mozart (syn) v Karlových Varech (Příspěvek ke studiu mozartovské tradice v Čechách). Dokončení, roč. 3 (1. května 1951), č. 3.
Dodatek k studii Wolfgang A. Mozart (syn) v Karlových Varech, roč. 3 (1. května 1951), č. 3.
Dodatek k studii W. A. Mozart (syn) v Karlových Varech (Dokončení), roč. 4 (1. ledna 1951), č. 1.
Příspěvek k bibliografii tvorby V. J. Tomáška, červen 1960, č. 21.
Převrátil, Rudolf: Casadesus kontra Mozart, roč. 8, 1977, č. 2-3.
Puchalský, Miroslav: Myslivečkova opera „Medon, král epirský“ (K novému uvedení po 180 letech v opavském Divadle Z. Nejedlého), leden 1961, č. 24.
W. A. Mozart na poštovních známkách světa, březen 1961, č. 25.
Mozartovské mince, 1969, č. 57.
Pulkert, Oldřich: Mozart na Strahově (Úryvek z komentáře k rozhlasovému přenosu koncertu ze strahovského kostela Nanebevzetí P. Marie), roč. 22 (43), 1991, č. 1-2.
Racek, Jan: František Adam Jan Míča, březen 1961, č. 25.
Rawp, Jan: Kulturní a umělecký /hudební/ rozvoj Lužických Srbů do roku 1848/49, roč. 17 (38), 1986, č. 3.
Rindtová-Zemková, Marie: Chotěborky, rodná osada F.X. Duška, roč. 24 (45), 1993, č. 1-4.
Sajner, J.: Ještě k příčinám Mozartovy smrti, 1964, č. 42.
Settari, Olga: Vladimír Helfert a jeho práce na Komenského kancionálu, 1971.
Scherl, Adolf: Mozart v počátcích českého obrozenského divadla, březen 1961, č. 25.
Schoenbaum, C.: Vzácná bohemica v Donaueschingen, prosinec1961, č. 29.
Schöniger, Werner: Wolfgang Amadeus Mozart – miláček bohů?, roč. 4, 1973, č. 2.
Simkin, Benjamin: Skatologická porucha W.A. Mozarta, roč. 25 (46)-28 (49), 1994-1997.
Simonides, Jaroslav: Zapomenutý český muzikant v Polsku, 1964, č. 38.
Snížková, Jitka: Anonymní rukopisná notová knížka z druhé poloviny 18. století, listopad 1958, č. 16.
Cembalový koncert Karla Stamice ve vývoji české cembalové tvorby, říjen 1960, č. 22.
František Gregora (1819–1887) , 1963, č. 34.
Mozart v NSR, 1966, č. 47.
Neznámý skladatel Mathias mladší Pořicenský z Roklin, 1966, č. 48–49.
První vánoční mše, 1969, č. 56.
Pavel Spongopeus Jistebnický – Mistr známý i neznámý, 1969, č. 58.
Jan Amos Komenský a hudba v amsterdamském kancionálu, 1971.
Olešnická Missa solemnis, roč. 2, 1971, č. 3.
Arnošt Vančura, roč. 3, 1972, č. 1.
Zamyšlení nad jazzovými úpravami W.A. Mozarta, roč. 4, 1973, č. 3.
Předkové W.A. Mozarta – výtvarníci, roč. 7, 1976, č. 2.
František Xaver Dušek, roč. 8, 1977, č. 1.
Mozartovo dubiózní „Sanctus“, roč. 8, 1977, č. 2-3.
Wolfgang Amadeus Mozart v roce 1777, roč. 8, 1977, č. 2-3.
Janáčkovy dopisy na Bertramce, roč. 9 (30), 1978, č. 2.
Tabatěrka s diamanty aneb jubileum skladatele [Heřman Antonín Jelínek], roč. 10 (31), 1979, č. 1.
Mozart a dětství, roč. 10 (31), 1979, č. 2.
Jan Theobald Held v písních pro děti, roč. 10 (31), 1979, č. 3.
Idomeneo, roč. 11 (32), 1980, č. 4.
Josef Mysliveček a W.A. Mozart, roč. 12 (33), 1981, č. 1.
Ouvertura pro F.X. Duška, roč. 12 (33), 1981, č. 2.
F. X. Dušek – pedagog a dětské písně, , roč. 12 (33), 1981, č. 2.
Vincenc Mašek (1755-1831) , roč. 12 (33), 1981, č. 4.
František Xaver Brixi (1732-1771), roč. 13 (34), 1982, č. 1.
Josef Ferdinand Norbert Seger (21. 3. 1716 – 22. 4. 1782) , roč. 13 (34), 1982, č. 2.
Divadelní cedule opery Don Giovanni v Praze, roč. 18 (39), 1987, č. 1-3.
Rok 1788 a vánoce u Mozartů 1788/89, roč. 19 (40), 1988, č. 3-4.
Stolařík, Ivo: Sovětská spisovatelka M. S. Šagiňanová o Myslivečkovi, roč. 8, 1977, č. 2-3.
Straková, Teodora: Skladatelský odkaz Františka Xavera Duška (K problematice sporných duškián), roč. 12 (33), 1981, č. 2.
Svobodová, Marie: Dominik Josef Škroup, roč. 3 (1. července 1951), č. 4.
Světový sběratel mozartovských autografů [Aloys Fuchs], 1963, č. 33.
Památník Wolfganga Amadea Mozarta v Universitní knihovně v Praze, roč. 18 (39), 1987, č. 1-3.
Autograf Dona Giovanniho v Praze, roč. 18 (39), 1987, č. 1-3.
Sýkora, Jos.: Nález dopisu Josefa Myslivečka, roč. 3 (1. února 1951), č. 1.
Sýkora, Václav Jan: Jan Ladislav Dusík a problém Chopinových předchůdců (K 200. výročí narození J. L. Dusíka a k 150. výročí narození Fryderyka Chopina), červen 1960, č. 21.
O založení pražské konzervatoře (K 150. výročí) , duben 1961, č. 26.
200 let od narození Antonína Vranického, prosinec 1961, č. 28.
Šafránek, Miloš: Vztah Bohuslava Martinů k dílu W. A. Mozarta, , leden 1961, č. 24.
Malá mozartovská meditace, 1963, č. 33.
Šauer, František: W.A. Mozart a dnešek, roč. 3, 1972, č. 1.
Škroupová, Berta: Vzpomínka, 1962, č. 31.
Šonka, Jaroslav: Přátelství Václava Jana Tomáška v Václavem Hankou, 1967, č. 50.
Štědroň, Bohumír: Janáček a Mozart, roč. 4 (1. ledna 1951), č. 1.
Mozartovi vrstevníci v Brně (Peregrinus Gravani), roč. 3 (15. března 1951), č. 2, 3.
Jan Hugo Voříšek (1791–1825) (K 160. výročí skladatelových narozenin), roč. 3 (1. listopadu 1951), č. 6.
Musica antiqua bohemica, roč. 3 (1. listopadu 1951), č. 6.
Štefan, Jiří: Bohemika v archivu milánské konservatoře, 1967, č. 52.
Talich, Václav: K Mozartovu festivalu v Praze 1956, květen 1955.
Mozart a Beethoven, roč. 12 (33), 1981, č. 4.
Tarantová, Marie: Český zpěv v životě a díle J. N. A. Vitáska, prosinec 1960, č. 23.
Životopis Jana Nep. Aug. Vitáska z pozůstalosti doktora Jana Theobalda Helda, prosinec 1961, č. 28.
Byl V. J. Tomášek „posledním Mozartovcem“ v Praze?. K 190. výročí narození, 1964, č. 39.
Josef Rejcha a W. A. Mozart, 1965, č. 43.
Friedrich Schiller a Johann Wolfgang Goethe v hudbě českého obrození, 1966, č. 48-49.
Vítězství V. J. Tomáška ve Výmaru, 1966, č. 48–49.
Václav Jan Tomášek a Jan Ladislav Dusík, 1968, č. 53.
Rodný dům Josefíny Duškové. Příspěvek k historii domu v Praze I, čp. 603/15, 1969, č. 57.
Rodný dům Antonína Rejchy (Ke 200. výročí narození), 1969, č. 59.
Ludwig van Beethoven a české obrození, 1970, č. 1-2.
Autobiografie Antonína Rejchy (1770–1836), 1970, č. 1-2.
Tuček, K.: 150 let od založení Národního muzea v Praze, 1968, č. 54.
Tučková, Ludmila: Staří učitelé – hudebníci na Pardubicku, roč. 3 (1. července 1951), č. 4.
Vejdělka, Cyril: Jan Kubelík a W.A. Mozart (Ke kulturnímu výročí UNESCO), roč. 11 (32), 1980, č. 2.
Vlk, Václav: Žofínská akademie a její vztah k dílu W. A. Mozarta, srpen 1961, č. 27.
Vogl, Emil: Ze životopisu českých loutnistů, 1967, č. 51.
Vojtíšková, Lenka: Kateřina Cibbini–Koželuhová, prosinec1961, č. 29.
Juliana Reichardtová–Bendová, 1963, č. 36.
Pocty rodu Bendů, 1964, č. 42.
Skladatelky českého původu v 18.–19. století v Německu, Rakousku a Anglii, 1967, č. 50.
Rodina Bendů našla svého životopisce, 1968, č. 54.
Volek, Tomislav: K ohlasu Mozartových jevištních děl v Praze na konci 18. století, září 1959, č. 19.
Nové nastudování Dona Giovanniho a znovuotevření Stavovského divadla, roč. 22 (43), 1991, č. 3-4.
Zpřístupnění Mozartova díla, roč. 23 (44), 1992, č. 3-4.
Z mozartovského semináře, roč. 23 (44), 1992, č. 3-4.
Dvacet let od smrti Paula Nettla, roč. 24 (45), 1993, č. 1-4.
Josefina Dušková a Salcburk, roč. 24 (45), 1993, č. 1-4.
70 let Mozartovy obce, roč. 25 (46) – 28 (49), 1994–1997, s. 1–5.
Z kroniky zápasů o vrácení Bertramky do majetku Mozartovy obce III, roč. 25 (46) – 28 (49), 1994–1997, s. 6–10.
Jak nám vláda odmítla vrátit Bertramku, roč. 25 (46) – 28 (49), 1994–1997, s. 40–41.
Mozartovské střípky, roč. 25 (46) – 28 (49), 1994–1997, s. 46–51.
Vrchotová-Pátová, Jarmila: Starý mistr Vaňhal mládeži, roč. 7, 1976, č. 2.
Matčiny písně Františka Škroupa (Za závěr Mezinárodního roku dítěte), roč. 10 (31), 1979, č. 4.
Záloha, Jiří: Tři českokrumlovské duety Karla Stamice, 1964, č. 41.
Málo známý portrét arcibiskupa Schrattenbacha, roč. 2, 1971, č. 3.
Zrůbek, Rudolf: Zapomenutý český muzikant – Theodor Tomášek, 1966, č. 48–49.
Vánoční solo, 1969, č. 56.
Stručný popis olešnické Missy solemnis, roč. 2, 1971, č. 3.
Kam odkládá čas?, roč. 2, 1971, č. 3.
Obliba Mozartova díla v kraji pod Orlickými horami, roč. 5, 1974, č. 2.
O solnických kantorech – muzikantech, roč. 7, 1976, č. 2.
Mozart se vrací, roč. 8, 1977, č. 2-3.
Zapomenutí muzikanti z Choustníkova Hradiště, roč. 8, 1977, č. 2-3.
Podorličtí muzikanti dětem k vánocům, roč. 10 (31), 1979, č. 3.
Hudební skladatel Václav Plachý a jeho rod, roč. 13 (34), 1982, č. 2.
Poklady malých neznámých archivů, roč. 16 (37), 1985, č. 2-3.
Hekova Dobruška a Mozart, roč. 17 (38), 1986, č. 1-2.
Ozvěny dávných dnů, roč. 18 (39), 1987, č. 1-3.
Vánoční hudba z Králík, roč. 19 (40), 1988, č. 3-4.
Zuckerová, Olga: Mozartova skladba pro Mariannu Kirchgässnerovou – glosa ke skladatelovu povahopisu, roč. 19 (40), 1988, č. 3-4.
Hořký osud Mozarta a jiných, roč. 19 (40), 1988, č. 1-2.
Voříšek a Mozart, roč. 25 (46)-28 (49), 1994-1997.

Zpracovala Milada Jonášová