For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Duškova soutěž

V roce 1971 byla z iniciativy členů výboru Mozartovy obce prof. Anny Dítětové a Miloslava Ryby založena Duškova soutěž hudební mládeže. Do roku 1991 uskutečnila Mozartova obec v jednom sledu 21 ročníků této soutěže, a to především díky obětavé práci Zdenky Chuchrové a dalších členů MO. Pořádáním této soutěže sledovala Mozartova obec především dva cíle: a) orientovat hudební mládež k hlubšímu poznávání díla Mozartova a jeho českých současníků, b) podchytit její zájem o komorní hru a domácí muzicírování. Soutěž se obvykle konala ve dvou oborech: v sólovém zpěvu a v komorní hře. Účastníci byli děleni do dvou základních kategorií. Do kategorie školených amatérů spadali především žáci Lidových škol umění a do věkově vyšší kategorie budoucích profesionálů převážně žáci konzervatoří. O užitečnosti takové soutěže a jejích standardech lze předložit řadu důkazů. K nejpřesvědčivějším patří sama jména některých hudebníků, pro něž byla Duškova soutěž prvním ověřením tvůrčích dispozic a z nichž dnes mnozí patří k oporám našeho současného hudebního života: Livie Ághová, Jana Brožková, Pavel Horáček, Roman Janál, Michal Kaňka, Ondřej Kukal, Jiřina Marková, Ivan Séquardt, Vojtěch Spurný, Jan Talich, Jitka Vlašánková, Virginie Walterová ad., přičemž nejeden z nich - jako např. houslista Ivan Ženatý, kornista Radek Baborák, flétnista Peter Zejfart ad - dokonce vykazuje dlouhodobou mezinárodní kariéru.

Vypuzení Mozartovy obce z Bertramky a její mnohostranné zatížení právním sporem o znovuzískání jejího tradičního sídla, konfiskovaného komunistickým režimem, znemožnilo poté Mozartově obci organizovat další ročníky soutěže. Zvláště když žádosti MO o grantovou podporu od Obvodního úřadu Praha 5 či od pražského magistrátu zůstaly nevyslyšeny (viz přílohy). V následujících letech tudíž zela v systému naší hudební výchovy citelná mezera: chyběla tu soutěž, stimulující hudební mládež ve dvou důležitých oborech k vyšším výkonům.

Vzhledem k tomu, že žádná jiná organizace či instituce se v dalších letech takového soutěžního projektu neujala, přestože hudební školy jeho absenci po roce 1991 bolestně pociťovaly a opakovaně jeho potřebu signalizovaly, rozhodla se Mozartova obec v roce 1998 - přes dále trvající obtíže takřka existenční povahy - přerušenou tradici Duškovy soutěže obnovit. A tak se ve dnech v dubnu 1998 konal v prostorách Základní umělecké školy v Praze 10 (Bajkalská 185) 22.ročník Duškovy soutěže hudební mládeže, tentokrát omezený jen na komorní hru. V roce 2000 byla v rámci Duškovy soutěže znovu zařazena i soutěž ve zpěvu. Stejně jako v předchozích ročnících soutěžily soubory kategorie B (žáci základních škol umění) a soubory kategorie A (posluchači konzervatoří a středních škol s hudebním zaměřením).

Pravidla soutěže stanovila, že soubory musely být přinejmenším tříčlenné, přičemž v kategorii B nesměl být mezi členy souboru větší věkový rozdíl než 4 roky. Prováděny směly být jen skladby Mozartovy, a to výhradně v originálním znění (úpravy nejsou připouštěny) nebo díla skladatelů narozených na území Čech a Moravy a s těžištěm tvorby v letech 1750-1850. Porota Duškovy soutěže byla jmenována výborem Mozartovy obce z řad předních českých hudebních interpretů. Přehlídka vítězů v obou kategoriích se pak konala formou koncertu Mozartovy obce ve velkém sále Konzervatoře a ladičské školy J. Dejla na Malé Straně. Tak tomu bylo i v roce 2001. Pak však zasáhly povodně a Konzervatoř J. Dejla, která se mezitím stala i útočištěm i pro samotnou soutěž, byla vyřazena z provozu. Další ročník Duškovy soutěže se - zvláště díky velkému pracovnímu nasazení jednatelky MO Mgr. Markéty Kozinové, PhD. - uskutečnil v roce 2003.

Na nedávný ročník Duškovy soutěže vyslala Saská mozartovská společnost svého pozorovatele a předložila představitelům naší MO k úvaze myšlenku, zda by - s jejich pomocí - nebylo možno Duškovu soutěž proměnit na soutěž mezinárodní. Znovu se k této otázce jejich představitelé vrátili při svém pražském pobytu v červenci 2004. Mozartova obec je přirozeně ochotna se v takovém projektu, jehož realizace je ovšem bez grantové podpory těžko představitelná, plně angažovat. (tv)

Příloha I. a II.

 

Koncert vítězů 31. ročníku Duškovy soutěže hudební mládeže ve zpěvu 

se uskutečnil

v úterý 12. dubna 2011 v 17 hodin

v koncertním sále ve Vile Bertramka.

Na koncertě budy předány vítězům i nositelům čestných uznání diplomy.

 

* * *

   

DUŠKOVA SOUTĚŽ HUDEBNÍ MLÁDEŽE VE ZPĚVU

 31. ročník, 6. ročník mezinárodní 

 26. března 2011

Sál Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla, Praha 1-Malá Strana, Maltézské nám. 14.

 

Výsledky:

 

B1

1. cena

Mahulena Vondrášková

 Hudební škola hl. m. Prahy

 

2. cena

Adéla Štěpánová

 Hudební škola hl. m. Prahy

 

 

Martin Kreuz

 ZUŠ Jižní město Praha 4

 

3. ceny

Eliška Fialová

 ZUŠ Třemošná

 

 

Kateřina Gläsnerová

 Hudební škola hl. m. Prahy

 

Čestná uznání

Jitka Dyková

 ZUŠ Třemošná

 

 

Lukáš Song

 ZUŠ Liberec Frýdlantská

 

 

 

 

B2

1. ceny

Petr Nekoranec

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav

 

 

Boris Prýgl

 ZUŠ Hodonín

 

2. cena

Kristýna Šorsáková

 ZUŠ Liberec Frýdlantská

 

3. ceny

Tereza Hammerschlagová

 ZUŠ Elementária Plzeň

 

 

Jaroslav Šimůnek

 ZUŠ Praha 7 Šimáčkova

 

Čestná uznání

Ada Bílková

 ZUŠ Praha 7 Šimáčkova

 

 

 

 

 B3

1. cena

neudělena

 

 

 

2. cena

Zuzana Šejtková

 Hudební škola hl. m. Prahy

 

 

3. cena

neudělena

 

 

 

Čestná uznání

Martina Žatecká

 ZUŠ Praha 8 Klapkova

 

 

 

Otakar Souček

Hudební škola hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

 

 A1

1. ceny

Aneta Měšťanová

Konzervatoř Jana Deyla Praha

 

 

 

Tereza Machačová

 Hudební škola hl. m. Prahy

 

 

2. ceny

Kristýna Háblová

 Hudební škola hl. m. Prahy

 

 

 

Daniel Klánský

 Mezinárodní konzervatoř Praha

 

 

3. cena

neudělena

 

 

 

 

 

 

 

 A2

 1. cena

Georg Streuber

 Hochschule für Musik Dresden

 

 

 2. cena

Miroslav Orság

 Konzervatoř Jana Deyla Praha

 

 

 3. cena

Josef Falta

 Konzervatoř České Budějovice

 

 

 

GRATULUJEME!

 

Členové poroty:  

Roman Janál (sónista Národního divadla) – předseda poroty

prof. Magdalena Bělohlávková (Gymnázium Jana Nerudy)

odb. as. Helena Kaupová (HAMU) 

prof. PhDr. Miroslav Pospíšil (Hudební škola hl. m. Prahy)

 prof. MgA. Daniela Štěpánová (Deylova konzervatoř)

  

Úvodní slovo k zahájení 31. ročníku přednesl předseda MO doc. dr. Tomislav Volek.

Vítězové kategorie B1

(zleva: Jitka Dyková, Lukáš Song, Kateřina Gläsnerová, Eliška Fialová, Adéla Štěpánová, Martin Kreuz, Mahulena Vondrášková, předseda jury Roman Janál)

Vítězové kategorie B2

(zleva: předseda jury Roman Janál, Ada Bílková, Tereza Hammerschlagová, Jaroslav Šimůnek, Kristýna Šorsáková, Petr Nekoranec, Boris Prýgl)

Vítězové kategorie A1

(zleva: Aneta Měšťanová, Tereza Machačová, Kristýna Háblová, Daniel Klánský, předseda jury Roman Janál)

Vítězové kategorie A II 

(zleva: Josef Falta, Miroslav Orság, Georg Streuber, předseda jury Roman Janál)

* * *


 

29. ročník

4. ročník mezinárodní 

 18. dubna 2009 

Sál Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla, Praha 1-Malá Strana, Maltézské nám. 14.

 

Výsledky:

B1 1. cena Denis Behina ZUŠ Hradec Králové, Habrmanova
  2. cena Světlana Thierlová Gymnázium Jana Nerudy
  3. cena Klára Benešová ZUŠ Hradec Králové, Habrmanova
  Čestné uznání Eliška Helikarová Gymnázium Jana Nerudy, Praha  
  Čestné uznání Pavla Hybešová ZUŠ Kollárova, Český Brod  
  Čestné uznání Jitka Dyková ZUŠ Třemošná
       
B2 1. cena Zuzana Kopřivová Škola hudby a zpěvu Jiřiny Markové-Krystlíkové
  2. cena Zuzana Hátlová ZUŠ Hradec Králové, Habrmanova
  3. ceny Barbora Kacerovská Hudební škola hl. m. Prahy
    Josef Kurfiřt ZUŠ Frýdlantská, Liberec
    Doubravka Součková ZUŠ Hodonín
  Čestné uznání Mahulena Vodárková Hudební škola hl. m. Prahy
       
B3 Čestné uznání Marta Dominiguez soukromé studium, Madrid
  Čestné uznání Leona Motalová ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory
       
A1 1. cena Julia Böhme Sächsisches Landesgymnasium für Musik Dresden
  2. cena Jan Halík Konzervatoř Brno
  3. cena Adéla Lučanská Západočeská universita, Katedra hudební kultury
       
A2 1. cena Edvina Valjevčič Hochschule für Musik Köln
  2. cena neudělena  
  3. cena Petra Musilová Konzervatoř Jana Deyla Praha
    Pavel Valenta HF JAMU Brno
 

Členové poroty:

 prof. Magdalena Hajóssyová (HAMU) – předsedkyně poroty

prof. Magdalena Bělohlávková (Gymnázium Jana Nerudy)

prof. Jana Büchner (Chemnitz, Dresden)

prof. Dr. Miloslav Pospíšil

prof. MgA. Daniela Štěpánová (Deylova konzervatoř)

 

 

*

Koncert vítězů Duškovy pěvecké soutěže 2009

22. května 2009 

Sál Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla, Praha 1-Malá Strana, Maltézské nám. 14.

 

 P r o g r a m

 

Klára Benešová (3. cena kategorie B1)
ZUŠ Hradec Králové, Habermanova 
W.A.MOZART: Dětská hra KV 598 ("My děti si hráme")
Světlana Theirlová (2. cena kategorie B1)
Gymnázium Jana Nerudy Praha

W.A.MOZART: Výstraha KV 416c=433 ("Männer suchen stets zu naschen")

Denis Behina (1. cena kategorie B1)
ZUŠ Hradec Králové, Habermanova 

J. K. VAŇHAL: Domeček z karet ("Lidé dobří, smějte se!")

J. K. VAŇHAL: Mýdlová bublina ("Jak bublina má pestrou tvář")

Doubravka Součková (3. cena kategorie B2)
ZUŠ Hodonín

W. A. MOZART: Árie Zuzanky „Deh vieni, non tardar“ z Le nozze di Figaro

Jan Kurfiřt (3. cena v kategorii B2)
ZUŠ Frýdlantská, Liberec
W. A. MOZART: Árie Dona Giovanniho "Metà di voi quà vadano" ze stejnojmenné opery
Barbora Kacerovská (3. cena v kategorii B2)
Hudební škola hl. m. Prahy

W. A. MOZART: Das Veilchen KV 476

Zuzana Hátlová (2. cena v kategorii B2)
ZUŠ Hradec Králové, Habermanova
W. A. MOZART: Árie Cherubína "Voi che sapete" z Le nozze di Figaro
Zuzana Kopřivová (1. cena v kategorii B2)
Škola hudby a zpěvu Jiřiny Markové-Krystlíkové
W. A. MOZART: Árie Zuzanky „Venite, inginocchiatevi“ z Le nozze di Figaro
W. A. MOZART: "Agnus Dei" z Die Krönungsmesse KV 317
Julia Böhme (1. cena v kategorii A1)
Sächsisches Landesgymnasium für Musik Dresden 
W. A. MOZART: Árie Annia „Torna di Tito a lato“ z La clemenza di Tito
W. A. MOZART: Árie Hyacintha "Saepe terrent Numina" ze školské hry Apollo et Hyacinth
Pavel Valenta (3. cena v kategorii A2)
HF JAMU Brno
W. A. MOZART: Koncertní árie "Va, dal fuor portata" KV 21=19c
Petra Musilová (3. cena v kategorii A2)
Konzervatoř Jana Deyla Praha
W. A. MOZART: Koncertní árie "Vado, ma dove" KV 583
Edvina Valjevčič (1. cena v kategorii A2)
Hochschule für Musik Köln
W. A. MOZART: Árie Cherubína "Voi che sapete" z Le nozze di Figaro
W. A. MOZART: Árie Sesta "Deh per questo istante solo" z La clemenza di Tito

 

 

Zuzana Kopřivová (1. cena v kategorii B2)

 

Julia Böhme (1. cena v kategorii A1)

Pavel Valenta (3. cena v kategorii A2)

Petra Musilová (3. cena v kategorii A2)

Edvina Valjevčič (1. cena v kategorii A2)

 První ceny: Pavel Behina (B1), Zuzana Kopřivová (B2), Edvina Valjevčič (A2), Julia Böhme (A1) 

*

29. Duschek-Wettbewerb. Erfolgreiche sächsische Teilnehmerin beim diesjährigen Duschek-Wettbewerb in Prag

http://www.erfuellung-durch-musik.de/Duschek
 

 

 

*

Vítězové 28. ročníku Duškovy pěvecké soutěže 2008 

 

Kategorie B1
 
 
1. cena
Zuzana Kopřivová
Hudební škola Jiřiny Markové-Krystlíkové Praha
2. cena
Varine Mkrtčjan
Gymnázium Jana Nerudy Praha
3. cena
neudělena
 
Čestná uznání
Natálie Krátká
Hudební škola Jiřiny Markové-Krystlíkové Praha
 
Barbora Dvaliová
Hudební škola hl. m. Prahy
     
Kategorie B 2
 
 
1. cena
Jiří Poláček
ZUŠ Praha 7 Šimáčkova
2. cena
Karolína Kordošová
Gymnázium Jana Nerudy Praha
3. cena
Johannes Hochrein
Kreismusikschule/Kreisvolkshochschule Bautzen
Čestná uznání
Janna Köhler
Sächsisches Landesgymnasium für Musik Dresden
  Adéla Škopková Hudební škola hl. m. Prahy
  Lucie Veselá ZUŠ Praha 7 Šimáčkova
     
Kategorie B 3
 
 
1. cena Martina Bárová soukromé studium
2. cena
neudělena
 
3. cena
Tomáš Vilímec
ZUŠ F. Kmocha Kolín
 
 
 
Kategorie A 2
 
 
1. cena
Steffi Lehmann 
Hochschule für Musik und Theater Leipzig
2. cena
Karolína Janů
HAMU Praha
3. cena
Jana Švecová
Pedagogická fakulta ZČU Plzeň

 

 

 Koncert vítězů Duškovy pěvecké soutěže 2008

23. května 2008 

Sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU

 Koncert nahrával Český rozhlas - Vltava.

 

P r o g r a m

 

Mkrtčjan Varine (2. cena kategorie B1)
Gymnázium Jana Nerudy Praha
W.A.MOZART: „An die Freude“ KV 53
Zuzana Kopřivová (1. cena kategorie B1)
Hudební škola Jiřiny Markové-Krystlíkové

W.A.MOZART: „Dans un bois solitaire“ KV 308

W.A.MOZART: „Der Zauberer“ KV 472

Karolína Kordošová (2. cena kategorie B2)
Gymnázium Jana Nerudy Praha
W.A.MOZART: Árie Zuzanky „Deh vieni, non tardar“ z Le nozze di Figaro
Jiří Poláček (1. cena kategorie B2)
ZUŠ Praha 7 Šimáčkova

W. A. MOZART: Árie Masetta „Ho capito“ z Dona Giovanniho

W. A. MOZART: Árie Figara „Non più andrai“ z Le nozze di Figaro

Tomáš Vilímec (3. cena v kategorii B3)
ZUŠ F. Kmocha Kolín
W. A. MOZART: Árie Papagena „Ein Mädchen oder Weibchen“ z Die Zauberflöte
Martina Bárová (1. cena v kategorii B3)
soukromé studium

L. Koželuh: Árie Cecilie „Nur einmal noch“ z opery Gustav Wassa

W. A. MOZART: Árie Konstance „Martern aller Arten“ ze singspielu Die Entführung aus dem Serail

Karolina Janů (2. cena v kategorii A2)
HAMU Praha
W. A. MOZART: Árie Despiny „In uomini, in soldati“ z Così fan tutte
Steffi Lehmann (1. cena v kategorii A2)
Hochschule für Musik und Theater Leipzig
W. A. MOZART: Árie Zuzanky „Deh vieni, non tardar“ z Le nozze di Figaro
W. A. MOZART: Árie Zerliny Batti, batti o bel Masetto z Dona Giovanniho

 

 

Publikováno německými kolegy v MozartNews 2/2008 (Juli-September), s. 18 (omylem uvedeno chybné číslo ročníku).

 

 

Předseda Mozartovy obce doc. Dr. Tomislav Volek zahajuje koncert vítězů.

 

 

Předání diplomů vítězům 28. ročníku Duškovy pěvecké soutěže (zleva: Steffi Lehmann, Martina Bárová, Tomáš Vilímec, Jiří Poláček, Karolína Kordošová, Zuzana Kopřivová, Varine Mkrtčjan, Natálie Krátká). 

 

Zuzana Kopřivová (1. cena kategorie B1).

 

Karolína Kordošová (2. cena v kategorii B2).

 

Jiří Poláček (1. cena kategorie B2).

 

Martina Bárová (1. cena kategorie B3).

 

Karolina Janů (2. cena kategorie A2).

 

Steffi Lehmann (1. cena kategorie A2).

 

Soutěžící z Německa: Juliane Harberg, Janna Köhler (čestné uznání v kategorii B2), Julia Böhme, Steffi Lehmann (1. cena v kategorii A2)  

 

foto Franz Streuber (předseda Sächsische Mozart-Gesellschaft)

 

 

Vítězové kategorie B2 (zprava: Jiří Poláček, Karolina Kordošová, Johannes Hochrein, Janna Köhler, Adéla Škopková, Lucie Veselá) 

 

 

*

 Propozice a přihláška 2009